Průmyslové stroje

Zařízení pro čištění součástek od firmy EuroTec JKR s.r.o. se vyznačují vysokým standardem kvality již v základní výbavě. Naše stroje jsou funkční a stabilní s dlouhou životností. Samozřejmostí je pro nás také dodržování požadavků na bezpečnost a šetrnost k životnímu prostředí. V následujícím přehledu jsou uvedeny základní typy dodávaných strojů. Konkrétní podoba je vždy upravena podle požadavků zákazníka.

Naše firma nabízí:

Průběžná mycí linka:

Průběžnou mycí linku lze použít v aplikacích průmyslového odmašťování dílů tam, kde je potřeba plynulý tok materiálu při vysokém hodinovém výkonu stroje.

Rozlišujeme tři základní skupiny strojů:

1. Mycí linka DU Classic
Prbn myc linka

Díly jsou transportovány myčkou pomocí pásu nebo řetězu. Místa pro nakládání a vykládání jsou určena délkou myčky.


2. Průběžná linka DU UK
Prbn myc linka

Řetěz nebo pás s horizontální rotací přivádějí díly zpět na nakládací místo.


3. Průběžná linka DU MK
Prbn myc linka

Myčka se skládá z jedné nebo více komor. Díly jsou taktovány komorami za pomoci vhodné dopravní techniky - dopravníku, zakladače nebo robotického manipulátoru.


Komorové linky:

Pro čištění dílů se často používají myčky, ve kterých se součástky položí do koše a následně jsou čištěny v komoře.:

Komorové stroje od firmy EuroTec JKR existují ve třech variantách.

1. Rotační stroj s košem KR
Komorov myc linka

Součástky se zpravidla nacházejí v mycím koši s víkem. V čističce se koš vertikálně otáčí.


2. Postřikový stroj s košem KS
Komorov myc linka

Čištění dílů v horizontálně se otáčejícím koši nebo rámu s tryskami.


3. Zařízení pro čištění dílů OZ
Komorov myc linka

Čistění je dosaženo tím způsobem, že se materiál nebo rám trysek plynule otáčí a součástky jsou tímto mechanismem rovnoměrně omývány čistícím prostředkem.


Ponorné stroje:

Stroje na čištění ponorem od firmy EuroTec JKR jsou přizpůsobeny požadavkům zákazníka. Není podstatné, zda máte malé nebo velké součástky, nebo jestli chcete čistit díly ve více stupních.

Společnost EuroTec JKR Vám nabídne řešení pro každou variantu.

Ponorn myc stroj

Ultrazvukové čištění

Nejpoužívanější způsob, který se využívá při čištení ponorem, je využití ultrazvuku. Ultrazvuk se používá tehdy, jestliže znečištění je natolik výrazné, že není možné jej odstranit žádným jiným způsobem. Dále se altrazvuku využívá v těch případech, kdy musejí být splněny vysoké nároky na čistotu a při složité geometrii součástek.

Naši dodavatelé komponentů pro ultrazvukové čištění mají v této oblasti dlouholeté zkušenosti.

Ponorn myc stroj

Odlakovací stroje pro chemické odlakování

O typu zařízení rozhoduje vhodný způsob odlakování:

1. Odlakování postřikem
Odlakovac stroj

Při tomto způsobu odlakování jsou součástky plynule postřikovány odlakovacím prostředkem. Konečné dočištění může probíhat ve stejném stroji nebo externě.2. Odlakování ponorem
Odlakovac stroj

Součástky jsou na určitou dobu ponořeny do lázně s odlakovacím prostředkem. Poté následuje konečné dočištění.Speciální stroje

Konkrétní typ zařízení závisí na druhu čištěného výrobku.

V určitých aplikacích průmyslového čištění dílů není možné použít standardizované postřikové nebo ponorné myčky, zde přicházejí na řadu speciální zařízení.

Výroba myček ve speciálním provedení vyžaduje zkušené a kreativní pracovníky. Tým inženýrů firmy EuroTec odpovídá těmto požadavkům a těší se na Vaši obědnávku.

Odlakovac stroj Odlakovac stroj Odlakovac stroj Odlakovac stroj